I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna

 

12 listopada 2009 roku

 

 

1. Otwarcie video
2. Wręczenie zaswiadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze do Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna video
3. Złożenie slubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna
- stwierdzenie quorum
video
4. Sprawa wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna
- zgłaszanie kandydatów
- powołanie Komisji Skrutacyjnej
- przeprowadzenie głosowania
- przyjęcie uchwały
video
5. Wolne wnioski i informacje video
6. Zakończenie

 

 

 

Zobacz również:

Uchwały Młodzieżowej Rady Miasta