III sesja Młodziezowej Rady Miasta Chełmna

 

23 czerwca 2010 roku

 

 

1. Otwarcie
2. Przyjęcie porzadku obrad III sesji MRM
3. Wybór delegata do Zgromadzenia Ogólnego Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorzadów Lokalnych
4. Informacja zespołu powołanego do utworzenia internetowej strony Młodzieżowej Rady Miasta
5. Informacja zespołu powołanego do redagowania gazetki Młodzieżowej Rady Miasta Chełmna video
6. Informacja zespołu powołanego do przygotowania propozycji MRM dotyczacych obchodów Dni Chełmna
7. Informacja ze spotkań radnych MRM z uczniami szkół video
8. Sprawa powstania Centrum Spotkań Młodzieży - CCH video
9. Interpelacje radnych
10. Wolne wnioski i informacje
11. Zakończenie video

 

 

 

Zobacz również:

Uchwały Młodzieżowej Rady Miasta